Firma Fagområder Lenker Priser Kart

Prisopplysninger for advokattjenester - oppdatert 1. januar 2018

Saker med fri rettshjelp kr 1.020,- pr. time eks. mva*

Saker for privatpersoner fra kr 1.500,- til kr. 1.900,- pr. time eks. mva

Næringsdrivende klienter fra kr 1.600,- til kr. 2.500,- pr. time eks. mva

 

Andre tjenester:

Ektepakt/samboeravtale fra        kr. 2.000,-

Testament fra                              kr. 2.000,-

Kontrakt/oppgjør fast eiendom - 1% av verdien - min. kr 10.000,- inkl. mva.

 

* Fri rettshjelp kan søkes for saker om trygd, separasjon og skilsmisse, deling av felleseie, barnesaker, forsørger, husleieforhold for privatbolig, og tvist i arbeidsforhold. 

* Se under Lenker - Fri Rettshjelp for oppdaterte vilkår for å få fri retthjelp.

Oppdatert 01.01. 2018

 

 

 

E-post: awennes@online.no Åsveien 29, 4879 Grimstad Telefon: 95 16 67 92